1 maja 1964 r. Pochód pierwszomajowy.

Fotografia ze zbiorów archiwum FŁT.  Zdjęcia wykonał Zbigniew Wyrostek.