9 maja 1965 r. odsłonięcie kamienia

Fotografia ze zbiorów archiwum FŁT.