Lata 1948 – 1957 – pozostałe

Fotografie ze zbiorów archiwum FŁT.