23 lipca 1963r. Otwarcie basenu w Kraśniku Fabrycznym

Fotografie ze zbiorów archiwum FŁT. Zdjęcia wykonał m.in.: Witold Borowiec – redaktor naczelny Życia KFWM.