17 kwietnia 1966r. Sztafeta 1000 lecia.

 

Fotografia ze zbiorów archiwum FŁT. Zdjęcia wykonał Zbigniew Wyrostek.