Wrzesień 1974. Mecz z Wisłą-Kraków.

Fotografie ze zbiorów archiwum FŁT.