Maj 1964. Kraśnik fabryczny – panorama miasta.

Fotografie ze zbiorów archiwum FŁT..