Wrzesień 1974. Wyścig dookoła Polski

Fotografie ze zbiorów archiwum FŁT.