10 września 1981 r. Pożar na stacji CPN.

Fotografia ze zbiorów archiwum FŁT. Zdjęcia wykonał Janusz Marcinkowski.