1964 r. ustawienie kamienia

Fotografia ze zbiorów archiwum FŁT.