6 września 1953 rok. I Konferencja Partyjno-Techniczna

Fotografie ze zbiorów archiwum FŁT.