Lipiec-wrzesień 1976. Otwarcie „Supersamu”.

Fotografie ze zbiorów archiwum FŁT.