Maj – Czerwiec 1977. Budowa basenu.

Fotografie ze zbiorów archiwum FŁT. Zdjęcia wykonał Zbigniew Wyrostek.